Intentieverklaring voor de nieuwbouw is getekend!

print deze pagina
23-11-2021


De Berkelhof wil uitbreiden door een nieuw woongebouw te realiseren voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Zo kunnen we het mogelijk maken dat ook deze doelgroep kan genieten van onze mooie locatie.

In november 2020 hebben we de belevenis georiënteerde dagbesteding voor deze doelgroep geopend.
En het mooie is: in de toekomst zal het dus voor deze doelgroep ook mogelijk zijn om hier te komen wonen!
Naast de EMB-doelgroep komt er nog andere woongroep, namelijk voor bewoners met een verstandelijke beperking die op leeftijd komen en daardoor meer zorg nodig.
 
Kleinschalig wonen
De Berkelhof wil van de huidige 18 woonplekken uitbreiden naar in totaal 26 woonplekken. Ook komt er een mogelijkheid voor logeren (vier logeerplekken).
Het blijft een kleinschalig gebeuren, waar ook intensieve verzorging en een stukje verpleging mogelijk wordt. Er wordt in kleine teams gewerkt en toch kent iedereen elkaar!
 
Wonen en dagbesteding op hetzelfde erf
Een sterk punt van De Berkelhof is dat bewoners hier de mogelijkheid hebben om wonen en dagbesteding op hetzelfde erf te kunnen beleven. Dit is vooral voor mensen die de prikkels en de belasting van het vervoer niet aankunnen een goede mogelijkheid. Er wordt veel buiten gedaan en het beleven van dieren en veel ruimte wordt dan ook voor deze doelgroep mogelijk.
 
Samenwerking met ProWonen
Voor dit plan is het nodig om een nieuw gebouw te realiseren. Wooncorporatie ProWonen is bereid om dit voor ons mogelijk te maken! Stichting De Berkelhof huurt namelijk de gebouwen en het erf van ProWonen.
Deze unieke plek, dichtbij het dorp, maar wel rustig met veel ruimte en natuur wordt dus toegankelijk voor acht extra bewoners. Het is fijn dat er ruimte ontstaat voor de mensen die op de wachtlijst staan en een plek zoeken die goed aansluit bij hun zorgvraag!

Kantoor en vergaderruimten
Naast een woongedeelte komt er in het nieuwe gebouw ook een kantoorgedeelte met vergaderruimtes.

Nog een lange weg te gaan
Er moeten nog heel wat stappen gezet worden voordat de verbouwing ook daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden, maar één belangrijke stap is op 17 november 2021 gezet:

het tekenen van de intentieverklaring tussen De Berkelhof en ProWonen.

Met deze stap wordt het plan concreet en kunnen belangrijke zaken in gang gezet worden, zoals het aanvragen van de omgevingsvergunning bij de gemeente.

.

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer