Wonen

print deze pagina
Stichting De Berkelhof is een kleinschalig wooninitiatief waar achttien volwassen mensen met een verstandelijke beperking van verschillende leeftijden wonen. Een vast team van enthousiaste, goed opgeleide woonbegeleiders staat garant voor een optimale zorg. Dit team wordt ondersteund door de teamleider zorg, de gedragsdeskundige en een arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

Met een CIZ-indicatie wordt via zorg in natura (ZIN) met Menzis de zorg gefinancierd. 

Er zijn verschillende woonvormen mogelijk. In overleg en conform de indicatie wordt bepaald welke mate van zorg nodig is. Onder het mom ‘zo ik leef’ wordt naar de juiste zorg en de hoogst mogelijke zelfstandigheid voor iedereen gekeken. Wij vinden het erg belangrijk dat bewoners zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen en de eigen wensen en interesses kunnen ontwikkelen.
Sommige bewoners hebben een eigen appartement, anderen een eigen ruime kamer. In overleg en op basis van beschikbaarheid kan er naar een andere woonvorm overgestapt worden.

De stichting is gevestigd op een voormalig boerderij-erf. De rust en de ruimte van deze ligging biedt enorm veel mogelijkheden. Er zijn verschillende ruime kamers en appartementen. Het hoofdhuis biedt woonruimte aan elf bewoners, het huisje aan twee bewoners en in het appartementengebouw zijn er vijf woonplekken. Er is altijd begeleiding aanwezig – ook ‘s nachts.

Elke groep kookt dagelijks vers samen met de begeleiding. Gezond eten bereiden en het koken beleven is onderdeel van het concept van De Berkelhof.
 
Door het opdelen in meerdere groepen wordt het mogelijk gemaakt dat de bewoners de juiste zorg krijgen:

  • De Tulp is een woongroep met maximaal vijf plekken. Begeleiding biedt veel nabijheid met een hele duidelijke structuur.
  • De Vlier is voor de bewoner met een zorgvraag die naast verzorging ook soms verpleging nodig heeft. Ondersteuning en overname van de dagelijkse dingen zijn aan de orde. Sommige bewoners hebben een rolstoel of rollator. De groep wordt in een centrale woonkeuken begeleid. Naar behoefte kan men zich altijd makkelijk terugtrekken op de eigen kamer. Sinds de zomer van 2023 wordt voor deze groep dagbesteding aan huis geboden. Sommige bewoners gaan een aantal dagdelen naar andere dagbestedingsgroepen. Overdag sluiten andere deelnemers bij deze groep aan. Hiermee wordt het concept vanuit “Begeleiding in 1 paar handen" verder doorontwikkeld
  • De Inloop is geopend vanaf 16.00 uur en biedt de bewoners de mogelijkheid om op eigen initiatief aan te sluiten. Samen koken, eten, vrije tijd samen door te brengen en gewoon lekker bijkletsen. De begeleider van de inloop helpt op dat moment ook bij de planning van activiteiten, inkoop, schoonmaken etc.
  • Daarnaast is er het team Blauw. Zij begeleiden een bewoner die Meerzorg ontvangt. 

Iedere bewoner heeft een eigen gemeentelijk basisadministratie adres (gba-adres).


Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer