Zorgplannen

print deze pagina
Elektronisch cliëntensysteem
De Berkelhof werkt met een elektronisch cliëntensysteem, genaamd Qurentis. Dit vereenvoudigt een goede en veilige informatieverstrekking en brengt duidelijkheid en structuur in het werken met doelen en de evaluatie daarvan.
Dit systeem voldoet aan de eisen van de WLZ en de wetten voor databescherming.

Zorgplannen
Voor alle bewoners en deelnemers wordt in overleg met de bewoner/deelnemer en begeleiders een zorgplan/cliëntenkaart opgesteld in Qurentis. Daarnaast stellen wij voor iedere cliënt een dynamisch zorgplan op met een geldigheid van één jaar, waarin onder meer doelen worden geformuleerd en geëvalueerd. Deze zorgplannen worden tenminste één keer per jaar besproken in een zorgplangesprek en waar nodig bijgesteld. Zo zorgen we ervoor dat we altijd de juiste zorg op maat kunnen bieden.

JOEP.
Wij beschikken over de webapplicatie JOEP. Door gebruik van deze app (viewer) hebben belangenbehartigers en/of deelnemers/bewoners de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de dagrapportages die geschreven zijn door de begeleiding in Qurentis, in de zorgplannen (incl. doelen) en bestaat de mogelijkheid om te chatten via de beveiligde omgeving met de medewerkers. Er zijn nog meer mogelijkheden zoals 'mijn dagboek' en een nieuwsonderdeel. Uiteraard moet de belangenbehartiger (en alle andere gebruikers) er voor tekenen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de gegevens van de gekoppelde cliënt.
​Het is een prachtig systeem om bewoners/deelnemers en hun begeleiders meer inzicht te geven in hun eigen gegevens.

 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer