Klachten/vertrouwenspersonen

print deze pagina
Klachten en geschillen intern
De Berkelhof heeft een interne procedure rondom klachten en geschillen.
  • De geschillencommissie gaat met de betrokken personen om tafel en zoekt samen naar een oplossing.
  • Een klacht wordt door de directeur behandeld. Voor beide geldt dat er geheimhoudingsplicht bestaat. Het is veilig om de geschillencommissie te benaderen of om een klacht in te dienen.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier. Er wordt uitgelegd hoe het allemaal werkt en wat de rechten zijn van iemand die een klacht wil indienen. Er wordt bijvoorbeeld verteld over de periode waarbinnen een klacht moet worden afgehandeld.
 
Klachtenfunctionaris
Als er vragen zijn of iemand heeft hulp nodig, dan is de klachtenfunctionaris via het kantoor te bereiken: Karina Fremmer.
Wil je eerst nog even overleggen, dan kan dit ook met de vertrouwenspersonen. Hun gegevens zijn op het informatiebord bij de dagbesteding te vinden.
 
Externe klachten- en geschilleninstantie (dus onafhankelijk):
Klachtenportaal Zorg

Wij zijn aangesloten bij de Klachtenportaal Zorg, zodat een klacht ook bij een volledig onafhankelijke instantie kan worden ingediend. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg zal uw klacht binnen zes weken in behandeling nemen. 
Hieronder zijn de geldige documenten vanuit Klachtenportaal Zorg in te zien:
Klokkenluidersregeling
De Berkelhof heeft een klokkenluidersregeling. Deze is hier in te zien, evenals de verkorte weergave.

​Geschillencommissie
Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Zij beschikken ook over een officieel erkende geschilleninstantie.  Meer informatie is op de website van Klachtenportaal Zorg (geschilleninstantie KPZ) te vinden.
Het geschillenreglement van de geschillencommissie klachtenportaal zorg is hier in te zien.

Cliënt vertrouwenspersoon (onafhankelijk - externe organisatie)
Wat als de bewoner, deelnemer of familielid ergens tegenaan loopt? De onvrijwillige zorg niet nodig vindt? Of niet tevreden is met hoe het wordt gedaan. Of, is er niet goed geëvalueerd? Is het niet secuur gegaan? Is het niet duidelijk genoeg besproken?


Voor deze situaties is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon via het bedrijf Adviespunt Zorgbelang. Via deze link is het adviespunt zorgbelang te vinden. Zij staan aan de kant van de bewoner / deelnemer en helpen waar nodig. Dit adviespunt werkt volledig onafhankelijk van De Berkelhof. Zij zijn ook via telefoon te bereiken: 088 - 929 40 99
Het contactpersoon voor onze bewoners en deelnemers is Christel Brunsveld. Klik hier voor meer informatie over Christel en hoe ze te bereiken is.

Cliënt vertrouwenspersoon (onafhankelijk én medewerker van De Berkelhof)
Als het toch te moeilijk lijkt of het is lastig om een beslissing te nemen, dan kunnen de vertrouwenspersonen van De Berkelhof ook adviseren en helpen om het contact te leggen (Ida en Michelle). In de kantine van de dagbesteding hangt een foto van beide. Contactgegevens zijn te verkrijgen via de secretaresse van De Berkelhof (info@deberkelhof.nl of 0545 - 26 17 22).

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer