Wet Zorg en Dwang

print deze pagina
De Wet Zorg en Dwang (WZD) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg van onder andere mensen met een verstandelijke beperking.
Het is belangrijk om er bewust van te zijn waar onvrijwillige zorg begint en het daar over te hebben. Er zijn vaste regels hoe dit moet gebeuren. Kijk hier voor het stappenplan voor de WZD.

Op De Berkelhof is de basishouding 'nee, tenzij'.
Leonie Stokkentree is bij De Berkelhof de functionaris WZD. Zij is tevens onze orthopedagoog generalist.

Wat als de bewoner, deelnemer of familielid ergens tegenaan loopt? De onvrijwillige zorg niet nodig vindt? Of niet tevreden is met hoe het wordt gedaan. Of, is er niet goed geëvalueerd? Is het niet secuur gegaan? Is het niet duidelijk genoeg besproken?

Voor deze situaties is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon via het bedrijf Adviespunt Zorgbelang. Via deze link is het adviespunt zorgbelang te vinden. Zij staan aan de kant van de bewoner / deelnemer en helpen waar nodig. Dit adviespunt werkt volledig onafhankelijk van De Berkelhof. Zij zijn ook via telefoon te bereiken: 088 - 929 40 99
Het contactpersoon voor onze bewoners en deelnemers is Brigitte ter Maat. Klik hier voor meer informatie over Brigitte en hoe ze te bereiken is.

Als het toch te moeilijk lijkt of het is lastig om een beslissing te nemen, dan kunnen de vertrouwenspersonen van De Berkelhof ook adviseren en helpen om het contact te leggen (Ida/ Karina). In de kantine van de dagbesteding zijn hun adresgegevens te vinden.

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer