Aanmelden?

print deze pagina
Om in aanmerking te komen voor zorg op De Berkelhof, moet er een VG indicatie vanuit het CIZ zijn .

De Berkelhof is gecontracteerd door het Menzis zorgkantoor en wonen wordt via zorg in natura (ZIN) aangeboden.
Soms is een persoonsgebonden budget (PGB) een aanvullende mogelijkheid.

Onze doelgroep is:
volwassen mensen met een verstandelijke beperking.

In verband met de faciliteiten en structuur bij De Berkelhof is het niet mogelijk om hier te wonen met een zorgzwaartepakket (ZZP) 7. Bij een ZZP 6 gaan wij in overleg om te bepalen of wij de juiste zorg kunnen leveren.

We hebben slechts beperkte mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.

Uitsluitcriteria
Mensen met wegloop problematiek, zware agressie of acute verslaving kunnen niet worden opgenomen.

Of wij de juiste zorg kunnen bieden wordt bij een nieuwe aanmelding zorgvuldig getoetst. Daarbij worden we ondersteund door een gedragsdeskundige en zo nodig een arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

Wachttijd wonen:
Er is een wachtlijst voor wonen. Gezien de kleinschaligheid is er weinig verloop en kan er geen zekerheid worden gegeven over de tijdsduur. Het is ook mogelijk om u op de wachtlijst te laten zetten bij Menzis zorgkantoor. Hierover gaan we graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bekijken en u hierbij zonodig te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door u te helpen met het vinden van een andere zorgaanbieder, of om samen te kijken hoe we u kunnen ondersteunen tijdens de wachttijd.
Op dit moment gaan wij uit van een gemiddelde wachttijd van anderhalf jaar.

Aanmelden
Om niet onnodig persoonlijke gegevens te verzamelen en om wachttijden te beperken hebben wij geen digitaal aanmeldsysteem. Het beste is om telefonich contact op te nemen met onze directeur Micha Klaas staat u graag te woord en samen worden de mogelijkheden bekeken! 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer