Financiering

print deze pagina
Wonen en/of dagbesteding op De Berkelhof kan met een CIZ-indicatie. In dat geval wordt het wonen via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) gefinancierd. Omdat De Berkelhof contracten heeft met het Menzis zorgkantoor kan dit direct met behulp van Zorg In Natura (ZIN) worden geregeld.

Eigen bijdrage
De kosten worden dan via de WLZ vergoed en de bewoner moet een eigen bijdrage betalen. Hoe deze eruit ziet is afhankelijk van de individuele vermogenssituatie van de bewoner. Informatie is te vinden via www.hetcak.nl of www.rijksoverheid.nl. De Berkelhof zelf vraagt geen eigen bijdrage.

Tarieven voor aanvullende diensten
Er worden verder geen extra eigen kosten of tarieven berekend om te wonen op De Berkelhof, behalve in enkele gevallen. Als iemand bijvoorbeeld iets extra’s wil, dan kan het zijn dat hier kosten voor worden berekend. Hoe dat zit, lees je hier.
 
Daarnaast kan men ook met een indicatie via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op De Berkelhof komen. In dit geval heeft De Berkelhof contracten met verschillende gemeenten, zoals de gemeente Berkelland. Komt iemand dus vanuit een contracteerde gemeente, dan kan dit ook via ZIN. Vaak wordt dan via de gemeente/CAK ook een eigen bijdrage gevraagd. Dit wordt per gemeente geregeld en kan per persoon verschillen. Deze informatie kan direct bij de eigen gemeente worden opgevraagd.
 
Waar het niet mogelijk is om via ZIN te financieren, bestaat er de mogelijkheid om met een PGB bij De Berkelhof te komen. Dit zal dan uitgezocht moeten worden.
 
Sommige bewoners van De Berkelhof huren zelfstandig hun woonruimte/verzorging/eten en kopen de zorg in met behulp van hun PGB vanuit de WLZ of WMO. Omdat dit niet altijd eenvoudig is, stelt De Berkelhof als voorwaarde dat de bewoner hulp bij het regelen van zijn financiën krijgt. Dit kan hulp zijn van familieleden, maar vaker ligt het vermogensbeheer bij een bewindvoerder of een curator. De Berkelhof voldoet aan de eisen van een kleinschalig wooninitiatief.

Onafhankelijke cliëntondersteuner
Het is best ingewikkeld allemaal. Helemaal als iemand voor het eerst een poging doet om zorg te krijgen.
Er bestaat de mogelijkheid om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij Stichting MEE óf bij adviespunt zorgbelang. Via de website van het Menzis zorgkantoor zijn alle onafhankelijke cliëntondersteuners te vinden. 

Het gaat hier om onafhankelijke instanties en zorgaanbieders die goed kunnen adviseren. Ook met vragen rondom klachten en hulp bij allerlei dingen rondom de zorg. Bijkomend voordeel: er zijn geen kosten aan verbonden!

Kom je er alsnog niet uit? Neem dan gewoon even contact op met de directeur van De Berkelhof. Susanne Krisse helpt je graag verder en legt het contact met andere instanties of een onafhankelijke cliëntondersteuning.


Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer