Kwaliteit

print deze pagina
Kwaliteitssysteem
De Berkelhof heeft een kwaliteitssysteem. Hierin zijn alle beleidsstukken en procedures verzameld. Met regelmaat wordt dit systeem geactualiseerd en zonodig herzien.
We vinden het enorm belangrijk dat dit kwaliteitssysteem leeft, en dat het niet alleen maar opgesteld wordt en vervolgens in een boekje verdwijnt.

Kwaliteitkader gehandicaptenzorg
Daarnaast werkt De Berkelhof met de kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg. Kijk hier voor ons kwaliteitsrapport. Ieder jaar kijken we met z'n allen terug en evalueren we, met dit als resultaat. Met deze ervaringen wordt weer een nieuw plan opgesteld voor het nieuwe jaar. Zo blijven we leren.

Kwaliteitscertificaat Zoönosen
De Berkelhof beschikt over het kwaliteitscertificaat Zoönosen van de Gezondheidsdienst voor dieren (voor kinder- en zorgboerderijen). De Berkelhof is geen kinderboerderij, maar we hebben wel heerlijk knuffelbare dieren en daarom mogen onze dieren geen ziektes onder de leden hebben. Wij garanderen dan ook dat we handelen met de juiste medische voorzorg en dagelijkse hygiëne.

Veiligheid
Er wordt regelmatig een risico-inventarisatie uitgevoerd. Wij hebben hiervoor preventiemedewerkers in dienst die het hele jaar door alert zijn op alle mogelijke gevaren. Jaarlijks worden gereedschappen, ladders etc. op veiligheid getoetst. Daarnaast houden wij regelmatig ontruimingsoefeningen en zijn vrijwel alle medewerkers BHV opgeleid.

In de omgang met medicijnen zijn wij zeer nauwkeurig. Op De Berkelhof werken mensen met verschillende opleidingsachtergronden. Alle medewerkers die medische handelingen uitvoeren worden regelmatig bijgeschoold door onze BIG geregistreerde medewerker (aangesloten bij de registratie van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De BIG geregistreerde wordt ondersteund door de huisarts. Regelmatig wordt het hele team bijgeschoold. Tussen directeur, coördinator zorg, BIG-geregistreerde medewerker, huisarts, arts verstandelijke gehandicapten (AVG) en apotheker vindt jaarlijks een overleg plaats waarin onder andere de samenwerking wordt geëvalueerd en de gemelde incidenten en calamiteiten (MIC's) worden besproken. Ook wordt het medicatiegebruik van iedere bewoner dan doorgesproken.

Meldcode veilig thuis
Als zorgorganisatie zijn wij aangesloten bij multisignaal en werken wij met de 'Meldcode veilig thuis'. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Wij nemen dit erg serieus. Multisignaal is een systeem, waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. 
Kijk hier voor meer informatie. 


Kwaliteit van de zorg
Op De Berkelhof zorgen 31 toegewijde, goed opgeleide medewerkers voor deskundige en professionele begeleiding. Regelmatig worden bijscholingen en cursussen gevolgd om het niveau op peil te houden en relevante ontwikkelingen in de zorg te kunnen volgen. Tevens worden wij ondersteund door een orthopedagoog, die ons met haar professionele kijk helpt waar het nodig is.


Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer