Werken bij

print deze pagina


Werken bij...

Het is leuk en uitdagend om op De Berkelhof te werken. Wij zijn continue in beweging en in ontwikkeling.

De Berkelhof is kleinschalig. Dit betekent dat wij elkaar kennen, het samen doen en elkaar zien staan. Maar het betekent ook dat wij problemen op tafel brengen en hiervoor oplossingen bedenken. Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en actief zijn steentje bijdraagt. De Berkelhof – wij doen het samen!

Samen voor geborgen zorg. Wij zorgen dat iedereen wordt gezien, dat geldt voor de bewoners en deelnemers – maar ook voor de medewerkers.

Op De Berkelhof werken twee teams met begeleiders:
Het team wonen en het team dagbesteding

Team wonen bestaat uit negentien collega’s die verdeeld over sub-teams op verschillende kleine groepen werken. Wel is de organisatie dusdanig dat uiteindelijk iedereen elkaar kent en ook een keer ergens anders kan werken als het nodig is. Er worden diensten gedraaid binnen een 24 uurs setting, de uitdagingen zijn veelzijdig: naast het inhoudelijke werk met de bewoners wordt ook zelf gekookt, de was gewassen en andere werkzaamheden gedaan. Het is net als thuis. Hier wonen mensen. En dit werk hoort erbij.

Team dagbesteding heeft dertien medewerkers. Een team werkt buiten en één team werkt vanuit de kantine. De werkzaamheden zijn breed en de verschillende kennis van collega’s net zo. Het is uitdagend om samen met de deelnemers de voorkomende werkzaamheden te doen. Daarbij valt er iedere dag iets te leren. En dat niet alleen voor de deelnemer!
Er wordt met een vast team gewerkt. Dit is prettig, omdat de collega’s de deelnemers, de bewoners én elkaar goed kennen. Op deze manier kan men voor elkaar invallen.
Er is regelmatig overleg tussen de sub-teams. De teams worden ondersteund door de gedragsdeskundige en krijgen inhoudelijke sturing van de teamleider zorg wonen en de teamleider zorg dagbesteding. Verschillende methodieken voor intervisie en inhoudelijke verdieping, zoals bijvoorbeeld de methode Heijkoop, worden met regelmaat ingezet. Daarbij is het werken met externe docenten / coaches een verrijking. Wij letten er goed op dat we blijven ontwikkelen, ook al en misschien juist omdat we kleinschalig zijn. De teamleiders zorg steunen de teams. Zij signaleren en bewaken processen. Er is dus geen sprake van zelfsturing, er is sprake van zelfstandig denken en werken.

Ondersteunende diensten zorgen ervoor dat de teams in alle rust hun werk kunnen doen. Er is een schoonmaakteam, zij werken in nauw overleg met de collega’s wonen. Voor de bewoner maakt het niet uit wie welke functie heeft… we doen het allemaal samen. We helpen elkaar een handje en ondersteunen visa versa. Hetzelfde geldt voor de klusjesdienst… dit is een echt duizendpoot-team.eu
De administratieve kant wordt geregeld door de secretaresse en de administrateur. Zij ondersteunen ook de directeur bestuurder. Het is dus een klein kantoorteam dat elkaar steunt, werkzaamheden kan verdelen en overnemen om zo de continuïteit van dit gedeelte te kunnen waarborgen.
 Bij De Berkelhof zijn twee werkplaatsen voor 'werken naar vermogen' vanuit het UWV. Het gaat om een werkplek bij de huishoudelijke dienst, én een werkplek bij de klussendienst.


 

Om op de hoogte te blijven kunt u zich ook aanmelden bij onze Facebookpagina.


Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer