Cliënten-/verwantenraad

print deze pagina
De Berkelhof heeft een actieve cliënten- / verwantenraad. Deze raad behartigt binnen Stichting De Berkelhof de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers en bewoners. Dit alles conform de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De cliënten-/verwantenraad is samengesteld uit bewoners en deelnemers van De Berkelhof. Daarnaast worden deze gesteund door belangenbehartigers van bewoners (die dit zelf niet kunnen). Ook heeft de onafhankelijke vertrouwenspersoon zitting in de raad, en is er een begeleider die het geheel ondersteunt.
Als het gaat om beslismomenten, dan hebben de betrokken begeleider, de onafhankelijke ondersteuner/vertrouwenspersoon en de eventueel aanwezige directeur uiteraard geen stemrecht.

De raad is betrokken bij verschillende procedures, zoals bij de manier van inkoop van de zorg, bij de begroting en bij het opstellen van het kwaliteitsrapport. Daarnaast is de raad ook betrokken bij ontwikkelingen rondom de zorgplannen, het elektronisch cliëntensysteem en de manier van tevredenheidsonderzoeken. Soms kan er een adviesvraag komen vanuit de directeur of vanuit de medewerkers.

Naast de organisatorische dingen houdt de raad zich ook bezig met praktische onderwerpen: samen met de directeur nadenken over kerstcadeaus, dagindeling en mogelijke vragen vanuit de bewoners/deelnemers. Alle deelnemers en bewoners kunnen bij vragen natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met leden van de cliëntenraad, maar daarnaast beheert de secretaris van de cliënten-/verwantenraad ook een brievenbus, waardoor iedereen ook via deze weg contact met de cliëntenraad kan opnemen. Als dit moeilijk is helpt de vertrouwenspersoon verder.

De cliënten-/verwantenraad zit jaarlijks met de Raad van Toezicht (RVT) en met de personeelsvertegenwoordigers (PVT) om tafel.
Meestal is de directeur aanwezig bij de cliënten-/verwantenraadsvergadering. Dit komt voort uit het project ‘broedplaatsen’: het is prettig om de lijnen zo kort mogelijk te houden en goed met elkaar in gesprek te blijven.

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, dat (openbaar) wordt opgehangen in de kantine. Belangrijk nieuws wordt daarnaast nog in de nieuwsbrief vermeld, op een begrijpelijke manier. Bepaalde items worden ook door de cliëntenraad in het huiskamergesprek van de woongroepen opgepakt.

Leden van onze cliënten- en verwantenraad:
Paul, Gerrit, Pim, Ashley, Ida, Johan en Michelle

(Helaas is de foto (gezien de corona-omtandigheden) niet meer up-to-date.)
 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer