Cliëntenraad

print deze pagina
De Berkelhof heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad is samengesteld uit bewoners en deelnemers van De Berkelhof.
De cliëntenraad is betrokken bij verschillende procedures, zoals bij de manier van inkoop van de zorg, bij de begroting en bij het opstellen van het kwaliteitsrapport. Soms kan er een adviesvraag komen vanuit de directeur of vanuit de medewerkers.

De cliëntenraad zit jaarlijks met de Raad van Toezicht (RVT) en met de personeelsvertegenwoordigers (PVT) om tafel.
Gezien de doelgroep is het soms moeilijk om alle werkzaamheden van een cliëntenraad goed te doen. Daarom heeft de cliëntenraad twee adviseurs benoemd. Dit zijn familieleden van bewoners die zelf niet goed in staat zijn om voor zichzelf te spreken. Deze adviseurs ondersteunen het werk van de cliëntenraad actief.

De cliëntenraad wordt begeleid door een vertrouwenspersoon en door een onafhankelijke ondersteuner.
Meestal is de directeur aanwezig bij de cliëntenraadsvergadering. Dit komt voort uit het project ‘broedplaatsen’: het is prettig om de lijnen zo kort mogelijk te houden en goed met elkaar in gesprek te blijven.


Naast de organisatorische dingen houdt de cliëntenraad zich ook bezig met praktische onderwerpen: samen met de directeur nadenken over kerstcadeaus, dagindeling en mogelijke vragen vanuit de bewoners/deelnemers. Alle deelnemers en bewoners kunnen bij vragen natuurlijk rechtstreeks contact opnemen met leden van de cliëntenraad, maar daarnaast beheert de secretaris van de cliëntenraad ook een brievenbus, waardoor iedereen ook via deze weg contact met de cliëntenraad kan opnemen. Als dit moeilijk is helpt de vertrouwenspersoon verder.


Na iedere cliëntenraadsvergadering wordt er een verslag gemaakt, dat (openbaar) wordt opgehangen in de kantine. Wel is het zo dat veel mensen op De Berkelhof niet goed kunnen lezen en misschien ook niet alle onderwerpen interessant vinden. Daarom wordt aan het einde van iedere vergadering bepaald welke onderwerpen worden verteld tijdens de ‘grote Berkelhof vergadering’.

Wij stellen de (adviserende, ondersteunende) leden en van de cliëntenraad voor (van links naar rechts):
Paul, Gerrit, Pim, Brenda, Margot, Ida en Johan
 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer