Privacy

print deze pagina
Privacy en dataveiligheid op De Berkelhof - AVG
De Berkelhof voldoet aan de wet op het gebied van bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Berkelhof heeft een privacyreglement/-beleid en privacyverklaring waar alles wordt verteld over het bewaren en verwerken van gegevens. Gegevens van bewoners, deelnemers en medewerkers worden goed beschermd. Er wordt bewust en verantwoord mee omgegaan. Iedereen is geïnformeerd en heeft zijn akkoordverklaring ondertekend, die uiteraard ook weer kan worden ingetrokken.

Als u via ons website contact met ons opneemt, of u gaat solliciteren, dan komen wij in het bezit van uw gegevens.
Wij bewaren gegevens alleen maar als deze belangrijk voor ons zijn. Als een sollicitatieprocedure voorbij is, verwijderen we alle sollicitaties die we hebben ontvangen (tenzij het een medewerker wordt), zowel op papier als digitaal.

Bij aanmeldingen vragen wij alleen de benodigde informatie om een eerste beoordeling te kunnen maken of De Berkelhof iets voor u kan betekenen. Alle verdere stappen en uitwisselingen van gegevens worden in nader overleg en uiteraard volgens de informatie zoals wij met de gegevens omgaan.

Andere gegevens verzamelen en verwerken wij niet via onze website.

Datalek
Hoewel wij het proberen te voorkomen, bestaat de kans op een datalek. Hoe we hier mee omgaan, is te lezen in ons beleid datalek

Stichting De Berkelhof neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken we gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons om bezwaar in te dienen, door middel van het sturen van een e-mail (info@deberkelhof.nl), het contactformulier op onze website in te vullen of schriftelijk:

Stichting De Berkelhof
o.v.v. Privacy
Haarlosesteeg 4
7273 PV Haarlo

Nog vragen? Vraag het de AVG-functionaris
Hoewel we hierboven hebben geprobeerd om een duidelijke uitleg te geven, kan het zijn dat er nog vragen zijn. Kom je er niet meer uit? Vraag het dan aan onze AVG-functionaris: Erna Nieuwenhuis (bereikbaar op kantoor)

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer