Tevredenheid

print deze pagina
Tevredenheidsonderzoek
Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners en deelnemers tevreden zijn. Daarom houden wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek, waar de bewoners en deelnemers, maar ook de begeleiders en vrijwilligers kunnen aangeven over welke aspecten van de zorg zij tevreden zijn en wat er verbeterd kan worden.

Op De Berkelhof wordt veel rekening gehouden met de wensen van onze bewoners en deelnemers. Van het samenstellen van onze menu’s tot het uitzoeken van foto’s voor in onze folder: wij proberen onze bewoners en deelnemers overal zoveel mogelijk bij te betrekken. Op deze manier combineren we professionele zorg met een open en huiselijke sfeer, waar een ieder zich thuis voelt.

Zorgkaart Nederland
​Naast het zelf meten van de tevredenheid, is het ook mogelijk dat mensen een waardering uitspreken over De Berkelhof op zorgkaartnederland.nl
​Dit kan iedereen doen die te maken heeft (gehad) met ons: deelnemers, bewoners, belangenbehartigers, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers, noem maar op!
​We vinden het erg fijn als u het voor ons invult!

Tevredenheidsonderzoek 2021
Onafhankelijk onderzoeksbureau Ipso Facto heeft een cliëntervaringsonderzoek voor ons uitgevoerd. Hierbij zijn zowel de deelnemers van de dagbesteding, als onze bewoners geïnterviewd. Het rapport van de bewoners is hier in te zien, en het rapport van de deelnemers dagbesteding hier

Tevredenheidsonderzoek 2019
Ook in 2019 is er een zeer uitgebreid onderzoek geweest onder onze bewoners, uitgevoerd door het bureau Ipsofacto. 
De conclusie van de resultaten is hier in te zien.

Tevredenheidsonderzoek 2017
Er is door een onafhankelijk onderzoeksbureau een cliëntervaringsonderzoek voor 2017 uitgevoerd. Hiervoor is een instrument uit de waaijer gebruikt: Ipso facto cliëntervaringsonderzoek.
​De conclusie van de resultaten is hier in te zien.

Tevredenheidsonderzoek 2016
Deelnemers en bewoners:
Het ontwikkelen van een dynamisch en begrijpelijk zorgplan was een belangrijk onderdeel van het werk in 2016. De cliëntenraad heeft samen met de directeur en de projectmedewerker veel nagedacht en gewerkt aan het omzetten daarvan. Er is een film gemaakt die in kleine groepjes is bekeken. Hierin was duidelijk te zien hoe een zorgplan kan helpen om de eigen wensen duidelijk te maken en dat er samen afspraken worden gemaakt.
Eigen regie was ook een belangrijk onderwerp. Sterker nog, het zorgplan zal helpen om meer eigen regie te hebben tijdens het werken bij de dagbesteding en het wonen op De Berkelhof. Om te toetsen of dit is gelukt en of iedereen nu weet wat kan en mag, en dit ook zelf durft te doen, hebben wij de ‘toetsing tevredenheid’ op deze twee onderwerpen gericht. Om het formulier zo goed mogelijk te kunnen begrijpen kon er een scorelijst en/of een pictogrammenlijst ingevuld worden.
Er hebben 28 deelnemers en bewoners meegedaan met de toetsing. Dat is lang niet iedereen.
Soms is het vergeten en soms vond iemand het “flauwekul“. Van een aantal deelnemers hebben wij van de verzorgers de melding ontvangen dat hij daar helemaal niets mee kan.
Wij zijn ons bewust van het feit dat het, afhankelijk van het denkniveau, soms lastig is om een toetsing achteraf in te vullen. In de scorelijst stonden diverse stellingen en kon er op drie manieren worden geantwoord.
o Mee eens
o Weet niet / is niet leuk maar ook niet vervelend
o Niet mee eens

Onderwerpen in de vragen rondom het zorgplan waren bijvoorbeeld:
• Ik begrijp mijn zorgplan.
• Er staan afspraken in mijn zorgplan.
• Er wordt samen overlegd wat ik wil leren.

Daarnaast was er ook de vraag of iedereen weet waar het zorgplan wordt bewaard, én of bekend is dat iedereen ook het zorgplan zelf mag hebben. Deze informatie was niet voor iedereen duidelijk. Een aandachtspunt voor ons waar we wat mee gaan doen.

Uitslag:
Mee eens: 79%
​Niet mee eens: 7%
​Weet niet: 14%

Onderwerpen in de vragen naar eigen regie waren bijvoorbeeld:
• Ik kan zeggen wat ik wil.
• Ik krijg hulp als ik dit wil.
• Ik weet wat ik mag doen.

Uitslag:
Mee eens: 78%
​Niet mee eens: 5%
​Weet niet: 17%

 De pictogrammen waren minder uitgebreid. Vragen waren bijvoorbeeld: 
• Ik heb een zorgplangesprek gehad 
• Ik kon dingen vragen 
De in totaal 8 vragen konden alleen met klopt of klopt niet worden beantwoord.  

21 deelnemers hebben gebruik gemaakt van de pictogrammen vragenlijst. Bijna iedereen heeft de vragen positief beantwoord: 93%! Er was de mogelijkheid om nog opmerkingen te plaatsen. Ook daar is gebruik van gemaakt.

Wat leren wij uit deze toetsing?
• Er is veel geleerd rondom het werken met een dynamisch zorgplan.
• De actie met de film en het intensieve werk met kleine groepen was succesvol.
• Sommige informatie is nog niet bij iedereen bekend.
• Eigen regie is een onderwerp geworden waar ondertussen iedereen iets mee kan.
• De meeste deelnemers vinden dat zij actief kunnen mee beslissen over hun dagelijkse belevenis op De Berkelhof.
• De mogelijkheid om een pictogrammenlijst in te vullen is goed bevallen.
• Toch is het voor sommige deelnemers nog veel te zwaar om deel te nemen aan de  toetsing. Hier moeten we verder over nadenken.
• Ook al was het mogelijk om het anoniem in te vullen, bijna iedereen heeft vrijwillig zijn naam aangegeven en ook opmerkingen geplaatst. Dit maakt het mogelijk om de aanvullingen direct persoonlijk met de mensen te bespreken. Fijn dat er zo veel vertrouwen is!

 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer