Disclaimer

print deze pagina

www.deberkelhof.nl is een product van de Stichting De Berkelhof en content providers. De informatie op deberkelhof.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deberkelhof.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Berkelhof is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Stichting De Berkelhof voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van Stichting De Berkelhof. Stichting De Berkelhof spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Stichting De Berkelhof aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, deberkelhof.nl op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in diensten zijn onder voorbehoud.


Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer