Stem op ons!!! Hart voor de Achterhoek

print deze pagina

Hart voor de Achterhoek is een actie van de Rabobank om verenigingen en stichtingen een steuntje in de rug te geven. Het bedrag dat een vereniging of stichting vanuit Hart voor de Achterhoek ontvangt is bedoeld om de vereniging/stichting te ondersteunen bij de activiteiten die ze ontplooit. 

Rabobank Noord- en Oost Achterhoek stelt € 400.000,- beschikbaar voor Hart voor de Achterhoek. Er zijn ongeveer 2.000 verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen voor deelname.

Stichting De Berkelhof heeft zich voor deze actie ingeschreven. Leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek mogen stemmen en met hun stem een vereniging/stichting ondersteunen. Ieder lid van de Rabobank kan vijf stemmen verdelen. Op eenzelfde vereniging mogen maximaal 2 stemmen worden uitgebracht. Het beschikbare bedrag (€ 400.000,-) wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. De vereniging/stichting ontvangt het aantal op de vereniging/stichting uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.


​Het doel waarvoor wij ons hebben ingeschreven:

Wij willen heel graag onze prachtige zintuigentuin aanvullen met watertoestellen. Dit is vooral geweldig voor mensen met een laag niveau én voor kinderen. Daarnaast willen we de zintuigentuin beter rolstoelgeschikt maken.

​Om dit allemaal te realiseren zouden we dus heel goed een bedrag kunnen gebruiken van de Rabobank!

 

​Dus... stem allemaal op Stichting De Berkelhof! Voor meer informatie en om te stemmen kan je kijken op https://www.mijnbankenik.nl/noa/hartvoordeachterhoek
 


Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer