Kwaliteitsaudit en lidmaatschap VGN

print deze pagina
Kwaliteitsaudit Prezo 
In september vond er een tussentijdse audit plaats voor het keurmerk Prezo. Dit is gedaan door het bedrijf Perspekt.
Er zijn verschillende onderwerpen onder de loep genomen. 

De auditeur liep de hele dag rond en heeft met verschillende medewerkers, deelnemers en bewoners gepraat. Ze had vragen aan de directeur rondom de nieuwe kwaliteitskaders en wilde precies weten hoe het nu werkt met bijvoorbeeld de zorgplannen en ‘JOEP.’ (het portaal waar familieleden rapportages en zorgplannen mee kunnen lezen). De manier hoe er invulling aan wordt gegeven en hoe dynamisch naar uitbreiding van mogelijkheden rondom communicatie en informatie wordt gezocht is positief beoordeeld door de auditeur.

Verder zijn de inspanningen rondom cliëntveiligheid, medezeggenschap en kwaliteit als erg goed beoordeeld. De manier hoe de organisatie wordt bestuurd en hoe er toezicht wordt gehouden is ook goedgekeurd. 
Het hele rapport is hier te lezen.

Kortom, het is een hele goede audit geweest en De Berkelhof blijft het gouden keurmerk in de zorg van Prezo dragen, dankzij een hele goede score!

VGN
Om ons door te kunnen ontwikkelen en meer kennis te kunnen vergaren is in het voorjaar besloten dat wij lid wilden worden bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
De VGN werkt er op landelijk niveau aan dat mensen met een verstandelijke beperking gezien en gehoord worden. Ze ondersteunen zorgorganisaties om nog beter te worden door het delen van kennis en luisteren naar de zorgverleners. Voor de ‘kleine’ Berkelhof is het best belangrijk dat er geen nieuws gemist wordt en lid te zijn van een sterke branchvereniging. Wil je er meer over weten? Kijk dan op www.VGN.nl.

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer