Ook wij voldoen aan de eisen voor de nieuwe wet AVG

print deze pagina
Net zoals alle bedrijven dient ook Stichting De Berkelhof met ingang van 25 mei 2018 te voldoen aan de verplichtingen die horen bij de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We zijn daar de afgelopen periode druk mee bezig geweest.

We beschikken over een privacyverklaring, een verwerkingsregister en we hebben alle betrokkenen (cliënten/medewerkers/vrijwilligers/overigen) geïnformeerd over hun recht op informatie, bezwaar/klacht, inzage en toestemming/instrekking van gegevens.

Alle betrokkenen hebben ook in een akkoordverklaring aangegeven dat ze het eens zijn met de manier waarop wij de gegevens verwerken. 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer