Tevredenheidsonderzoek bewoners 2019

print deze pagina
Juli 2019

Ook dit jaar hebben we het tevredenheidsonderzoek onder de bewoners weer uit laten voeren door Ipso Facto, een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek.

Mooi om te zien dat het merendeel van de bewoners het onderzoek heeft kunnen invullen. Sommigen alleen, sommigen geïnterviewd door een oud-stagiair (die geïnstrueerd was door de medewerker van Ipso Facto), en sommigen met hulp van een familielid of door een familielid (vanuit de gedachte van de bewoner).


De conclusie van het onderzoek is te lezen op deze pagina onder het kopje 'tevredenheidsonderzoek 2019'.

Hieronder geven we een samenvatting van het onderzoek weer:
Er hebben veertien bewoners meegedaan.
In totaal scoort De Berkelhof een cijfer van 7,6. Er zijn geen onvoldoendes gegeven en bijna een driekwart geeft een 8.

Fijne dingen:  

 • Aangezien we druk bezig waren met het format voor het zorgplan en het zorgplangesprek is het goed om te zien dat 100 % vond dat er goed naar hen wordt geluisterd bij het maken van het zorgplan. Afgelopen keer was dit slechts 67 %.
 • De dagbesteding scoort hoog. Iedereen vindt dat er genoeg verschillende dingen te doen zijn en dat men zelf mag aangeven wat men wil leren.
 • Begeleiding en hulp bij het regelen van bepaalde zaken (vrije tijd) heeft ook de volle 100% tevredenheid.
 • Er is een goede ondersteuning van de persoonlijk begeleider.
 • Fijn dat er dagelijks vers wordt gekookt.
 • Goede hulp bij medische zaken en als er iets gerepareerd moet worden.

Verbeterpunten voor De Berkelhof:

 • Meer zeggenschap over wat er wordt gekookt. 
 • Er zijn vragen rondom gezond eten en smaak.
 • Veel vertegenwoordigers weten niet goed wat een cliëntenraad is en wat dit inhoudt. 
 • De bewoners wensen meer ondersteuning van de begeleiders om nieuwe dingen te leren.
 • Niet iedereen die hier woont vindt iedereen even leuk.
Er is dus nog best wat werk te doen!
Rondom het onderwerp 'gezond eten' / 'beleven van gezond eten' is een werkgroep is opgestart. De collega's worden hierbij ondersteund door een diëtiste vanuit Stichting Elver die gespecialiseerd is in het werken met de doelgroep. 
 
Ten opzichte van de onafhankelijke enquête van 2017 zien we een duidelijke verbetering.
 
Duidelijke meetbare verbetering:
 
 • De begeleiding heeft meer tijd en is beter op de hoogte van de individuele hulpvraag. 
 • Er is meer afwisseling op de dagbesteding.
 • Het zorgplan en het zorgplangesprek wordt positiever beleefd.
Fijn dat op deze manier duidelijk wordt dat de inspanningen van de laatste twee jaren goed waren:
 • Het oprichten van drie subgroepen bij wonen met daardoor voor de bewoner minder verschillende begeleiders waar hij/zij mee te doen heeft.
 • Dagbesteding werkt gestructureerd. Er is niet echt nieuw aanbod bijgekomen, maar het aanbod is meer toegespitst op de zorgvraag van de deelnemers.
 • Na het zorgplangesprek is er gevraagd hoe het gesprek is bevallen en naar aanleiding van het resultaat uit dit interview is het volgende gesprek naar mate aangepast. Ook is er meer met picto's en foto's gewerkt. 
Al met al kunnen we tevreden zijn!

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer