Aanmelden?

print deze pagina
Om in aanmerking te komen voor zorg op De Berkelhof, moet dit via een persoonsgebonden budget (pgb) ingekocht worden. Het appartement of de kamer wordt zelfstandig door de bewoner gehuurd en de begeleiding wordt dan vanuit het pgb betaald. Vanaf 2015 kan dit ook via Zorg in Natura (ZIN). We hebben onlangs de erkenning voor de toelating tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz) ontvangen. 

Onze doelgroep is volwassen mensen met de indicatie Verstandelijk Gehandicapt (VG). In verband met de structuur bij De Berkelhof is het niet mogelijk om hier te wonen met een zorgzwaartepakket (ZZP) hoger dan 6. Bij een ZZP 6 gaan wij in overleg om te bepalen of wij de juiste zorg kunnen leveren. We hebben slechts beperkte mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.

Om problemen te voorkomen moet iedere bewoner hulp krijgen bij het beheren van het pgb. Soms doet dit iemand van de familie of er is een bewindvoerder of curator ingeschakeld.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Er is een kleine wachtlijst. Gezien de kleinschaligheid kan er geen zekerheid worden afgegeven over de tijdsduur. Onze directeur Susanne Krisse staat u graag te woord en samen worden de mogelijkheden bekeken!

Een aanmelding kan gedaan worden door middel van het inleveren van het ingevulde aanmeldingsformulier.
 

Zorgboerderij De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer