Aanmelden

print deze pagina
Wie wil deelnemen aan de dagbesteding op De Berkelhof kan dit doen door middel van een persoonsgebonden budget (pgb). In de toekomst zal dit vervangen worden door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We hebben inmiddels de gunning van de gemeente ontvangen. Vanaf 2015 gaan wij dus gewoon door met het leveren van zorg, maar dan via de Wmo.

Onze doelgroep is volwassen mensen met de indicatie Verstandelijk Gehandicapt (VG). In verband met de structuur bij De Berkelhof is het niet mogelijk om dagbesteding te genieten met een zorgzwaartepakket (ZZP) 7. Bij een ZZP 6 gaan wij in overleg om te bepalen of wij de juiste zorg kunnen leveren. We hebben slechts beperkte mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.

Een aanmelding kan gedaan worden door middel van het inleveren van het ingevulde aanmeldingsformulier.
Iedere aanmelding wordt individueel bekeken. Indien er vragen zijn kan er contact worden opgenomen met onze directeur Susanne Krisse.

Zorgboerderij De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer