Financiering

print deze pagina
Wie op De Berkelhof woont en/of deelneemt aan de dagbesteding, financiert dit meestal met behulp van een persoongebonden budget (pgb) (vanaf 2015 via de Wmo van de gemeente), via onderaannemerschap of via zorg in natura (ZIN).

Sommige bewoners van De Berkelhof huren zelfstandig hun woonruimte/ eten en kopen de zorg in via hun pgb vanuit het Wlz of WMO. Omdat dit niet altijd eenvoudig is, stelt De Berkelhof als voorwaarde dat de bewoner hulp bij het regelen van zijn financiën krijgt. Dit kan hulp zijn van familieleden maar vaker ligt het vermogensbeheer bij een bewindvoerder of een curator.
Sinds 2015 kan woonzorg via ZIN binnen het WLZ worden gefinancierd. Dan worden de kosten via het WLZ vergoed en de bewoner moet een eigen bijdrage betalen. Hoe deze eruit ziet is afhankelijk van de individuele vermogenssituatie van de bewoner. Informatie is te vinden via de website van het CAK of www.rijksoverheid.nl. 
Daarnaast zijn er geen extra eigen kosten of tarieven voor het wonen op De Berkelhof.

De Berkelhof voldoet aan de eisen voor een kleinschalige woonvoorziening.


Zorgboerderij De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer