Missie

print deze pagina
De Berkelhof, wonen en werken voor mensen
met een verstandelijke beperking


Missie: waar staat De Berkelhof voor?
De Berkelhof staat voor wonen en werken met ruimte voor individualiteit onder professionele begeleiding.

Visie: waar gaan we voor?
We willen mensen een veilige plek bieden in een ruime, natuurlijke omgeving.

Strategie: hoe willen we dit bereiken?
• wij dragen onze missie uit door de mogelijkheden te gebruiken die de omgeving ons biedt.
• wij gebruiken de meerwaarde van het leven met de natuur in het ritme van de jaargetijden.
• het boerderijgebeuren stellen wij in dienst van de zorg.
• om goede kwaliteit te bieden stellen wij hoge eisen aan de professionals die bij ons werken.
• wij evalueren onze zorg regelmatig en bewegen ons in een proces van optimalisering. Hierbij helpen ons zorgplannen, werkplannen, evaluatiegesprekken en regelmatig overleg met elkaar.
• wij zoeken creatieve oplossingen om tot echt maatwerk in de zorg te komen. Soms zijn uitzonderingen op de regel nodig. Dan kan iedereen zichzelf zijn.

Waarom kiezen voor De Berkelhof?
Bewoners kiezen voor De Berkelhof omdat:
• zij verzekerd zijn van voldoende personeel. Uitstapjes en leuke activiteiten in de vrije tijd vinden regelmatig plaats. Ze horen bij het leven.
• zij kunnen beschikken over veel ruimte en rust in een gezellige sfeer. Iedereen kent iedereen, het is een echt thuis. De Berkelhof biedt geborgenheid.
• zij dicht bij dieren en de natuur kunnen zijn.

Deelnemers dagbesteding kiezen voor De Berkelhof omdat:
• wij een zinvolle dagbesteding kunnen bieden met een grote diversiteit aan mogelijkheden; ze kunnen kiezen uit winkelactiviteiten, huishoudelijke activiteiten, bakken, dierverzorging, houtbewerken, tuinwerkzaamheden, creatieve activiteiten.
• zij de meeste dagbestedingactiviteiten volgen in het ritme van de natuur.
• zij verzekerd zijn van voldoende deskundige begeleiding.
• zij kunnen werken in een veilige en geborgen sfeer.
• zij serieus genomen worden in hun persoonlijke behoeften, maatwerk krijgen.
• zij gewaardeerd worden om wat ze kunnen.

Medewerkers kiezen voor De Berkelhof omdat:
• zij kunnen werken in een huiselijke omgeving.
• zij de mogelijkheid en tijd hebben om individuele zorg en aandacht te bieden.
• zij werken in en met de natuur van een boerderij.
• zij ruimte hebben om maatwerk te kunnen bieden.
• zij korte lijnen hebben in de organisatie.


Zorgboerderij De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer