Klachten

print deze pagina
Klachten en geschillen intern
De Berkelhof heeft een interne procedure rondom klachten en geschillen.
  • De geschillencommissie gaat met de betrokken personen om tafel en zoekt samen naar een oplossing.
  • Een klacht wordt door de directeur behandeld. Voor beide geldt dat er geheimhoudingsplicht bestaat. Het is veilig om de geschillencommissie te benaderen of om een klacht in te dienen.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier. Er wordt uitgelegd hoe het allemaal werkt en wat de rechten zijn van iemand die een klacht wil indienen. Er wordt bijvoorbeeld verteld over de periode waarbinnen een klacht moet worden afgehandeld.
 
Klachtenfunctionaris
Als er vragen zijn of iemand heeft hulp nodig, dan is de klachtenfunctionaris via het kantoor te bereiken: Erna Nieuwenhuis.
Wil je eerst nog even overleggen, dan kan dit ook met de vertrouwenspersonen. Hun gegevens zijn op het informatiebord bij de dagbesteding te vinden.
 
Externe klachten- en geschilleninstantie (dus onafhankelijk):
Klachtenportaal Zorg

Wij zijn aangesloten bij de Klachtenportaal Zorg, zodat een klacht ook bij een volledig onafhankelijke instantie kan worden ingediend. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg zal uw klacht binnen zes weken in behandeling nemen. 

​Geschillencommissie
Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Zij beschikken ook over een officieel erkende geschilleninstantie.  Meer informatie is op de website van Klachtenportaal Zorg (geschilleninstantie KPZ) te vinden.

Zorgboerderij De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer