Duurzaamheid

print deze pagina
De Berkelhof vindt duurzaamheid best belangrijk. Daarom is er ook een duurzaamheidsbeleid dat voor meerdere jaren is uitgewerkt.

Onze doelstelling is: energie duurzaam winnen en verbruiken.

Er zijn meerdere stappen. We hebben eerst naar het verbruik van energie gekeken. Deze hebben we aardig kunnen verlagen door investeringen die we hebben gedaan in 2019. We hebben diverse elektrische apparaten (waaronder de koelcel en wasmachines) vervangen door moderne, zuinige apparaten. Daarnaast is de verlichting grotendeels vervangen door moderne LED-verlichting.

In 2020 zoeken wij uit wat we kunnen doen om energie op te wekken. Dit doen we met externe partijen in samenwerking met de eigenaar van het erf, wooncorporatie ProWonen. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt de volgende stappen die wij zetten.

Duurzaamheid gaat ook om afval. Het is het beste om afval te vermijden en om afval te sorteren. Dit doen we al heel goed!

Maar duurzaamheid kan ook op andere vlakken. Zo hebben wij alles gedigitaliseerd. Dit houdt in dat we bijna geen papier meer nodig hebben. Alles staat in de computer! Dit bespaart papier, printerinkt en opslagruimte. Rondom het kantoorgebeuren wordt met flexibele werktijden, thuiswerken en delen van werkplekken veel bespaard op ruimtes.

Oude meubels worden vaak op de dagbesteding opgeknapt en krijgen een tweede leven op De Berkelhof. We gooien niet zo snel dingen weg. En als dit wel zo is, dan brengen we het naar de kringloopwinkel!

Maar duurzaam denken speelt ook op andere vlakken....

Duurzame inzet van personeel
Er is weinig verloop op De Berkelhof. Wie er zijn draai heeft gevonden, wil niet zo snel weer weg. Dat is fijn. Om de collega’s te kunnen laten groeien en de dagelijkse uitdagingen in stand te kunnen houden wordt ingezet op verschillende manieren. Samen hebben we geleerd dat het soms nodig is om voor een medewerker een beetje extra te zorgen om daarmee het hele team sterk en flexibel te houden.

- Ontwikkeling; dit kan de mogelijkheid voor een opleiding, cursus/bijscholing betekenen, maar het kan ook een nieuw takenpakket betekenen of een interne wisseling. De Berkelhof is best dynamisch. De basis is een open houding. Van daaruit wordt samen gekeken wat nodig is om door te kunnen gaan.

- Levensloop; iedere leeftijd heeft zijn uitdagingen: kleine kinderen, alleenstaande ouder, mantelzorger en ook de mogelijk moeilijke periode tijdens de overgang bijvoorbeeld. Maak dingen bespreekbaar, het is vaak mogelijk om er samen op in te spelen. Hierbij valt te denken aan bepaalde vakantieafspraken, tijdelijke afspraken rondom de roosters, meer of juist minder uren, soms een individueel coaching traject ….

- Gezondheid; in de zorg ontstaat ‘normale ziekte’, maar ook ziekte door uitputting. Elkaar zien, elkaar steunen, individuele afspraken durven te maken en een werkomgeving creëren waar iedereen zijn plek kan vinden. Dit is de uitdaging die helpt de om de rekbaarheid van iedereen te verhogen.
 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer