Wij zoeken een lid Raad van Toezicht

print deze pagina
17-11-2020
 
 
Functieomschrijving 
De Raad van Toezicht (RVT) bestaat uit vier personen.
Samen zijn zij werkgever, toezichthouder en adviseur voor het bestuur. De raad volgt de governancecode zorg 2017 kleine zorgaanbieders.
 
Werkzaamheden
De Raad van Toezicht  controleert o.a. de beleidsplannen, stelt de begroting vast en keurt het jaarverslag en de jaarrekening goed. Zij beoordeelt als werkgever de directeur/bestuurder. De raad vergadert minimaal vier keer per jaar. Er wordt van de leden verwacht dat zij tijd besteden om hun deskundigheid als toezichthouder op orde te houden.
 
Functie-eisen
De Raad van Toezicht heeft meerdere taken en aandachtsgebieden. Deze taken en rollen worden onderling verdeeld. Wij zijn specifiek op zoek naar een nieuw lid met deskundigheid op financiëel-economisch gebied en bij voorkeur ervaring in het toezichthouden.
De leden van de raad hebben affiniteit met de doelgroep.

Er is sprake van een vergadervergoeding.
 
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Herbert Wensink, voorzitter RVT, 06 -22 90 62 98. 
 
U kunt tot uiterlijk 1 december 2020 uw gemotiveerde sollicitatie met CV sturen naar de heer Wensink via: raadvantoezicht@deberkelhof.nl.    
 
  
De gesprekken zullen i.v.m. de huidige corona-maatregelen plaatsvinden via beeldbellen via “Teams”. Daartoe wordt met u een specifieke afspraak gemaakt.
 
 
 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer