Update nieuws rondom corona - 18-10-2021

print deze pagina


Ondertussen zijn veel van de coronamaatregelen veranderd.
Voor De Berkelhof geldt: wij blijven alert!

Er zijn kwetsbare mensen op De Berkelhof, maar gelukkig is er een hoog vaccinatiepercentage. Toch komen er regionaal meer meldingen van besmettingen, ook van mensen die al als immuun gelden. 
 
Het beleid van De Berkelhof is gebaseerd op de leidende richtlijn van de overheid, de regionale situatie, de aanbevelingen vanuit de vereniging gehandicapten zorg (VGN) en onze eigen inschatting rondom risico en welzijn van de bewoners en deelnemers. Wij zijn voorzichtig, maar we gaan niet boven verwachting reageren op iedereen die een verkoudheid heeft opgelopen.
 
We houden ons aan de regels en adviezen van het RIVM en hebben nog enkele aanvullingen hoe wij op De Berkelhof met situaties omgaan.
Mocht er nog twijfel zijn om te laten testen, dan kan deze check op de site van de RIVM worden gedaan.
Voor de duidelijkheid de basisregels in één overzicht:
 
Dagbesteding
 • Bij het vervoer - ook vrijwilligersvervoer dagbesteding - blijft het mondmasker verplicht.
 • Met koorts, hoesten, sterke vermoeidheid en aangetast smaak- of reukvermogen blijf je thuis en laat je je testen.
 • Wie volledig is gevaccineerd geldt als immuun en daarvoor vervalt de quarantaineplicht, bijvoorbeeld op het moment dat er contact was met een positief geteste persoon. Wel willen we je vragen om dit te melden en in overleg te gaan. Om een mogelijke besmetting te voorkomen zijn er verschillende mogelijkheden. Als het kan, blijf dan liever thuis. Zo niet, draag dan met een mondmasker en doe een sneltest. Als je klachten ontwikkelt, dan blijf je sowieso thuis en doe je een PCR-test.
 • Als je niet volledig gevaccineerd bent moet je thuis blijven nadat je contact had met een positief geteste persoon.
 • Melding gehad via de corona-app? Dan kan je voor de veiligheid een corona PCR-test laten doen.

Bewoners
 • Bij klachten en na contact met een positief getest persoon gaan onze bewoners niet naar een externe dagbesteding!
 • Op De Berkelhof wordt bij twijfel rondom lichte klachten en contacten een sneltest gedaan.
 • Bij klachten die op corona wijzen wordt een PCR-test gedaan. Het afnemen hiervan kunnen wij zelf.  
   
Medewerkers
 • De actuele RIVM-regels gelden voor alle medewerkers.
 • Voor zorgmedewerkers kunnen bij sommige punten andere regels worden gehandhaafd vanwege de continuïteit van zorg. Dingen kunnen dus wijzigen, zoals het dragen van mondmaskers als de incidentencijfers regionaal weer als ernstig en zeer ernstig worden beoordeeld.
 • Naast het algemene beleid rondom zorgmedewerkers zetten wij doelgericht sneltesten in.
 • Bij iedere twijfel en verkoudheid werken wij met medische mondmaskers.

 
 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer