Update maatregelen rondom Corona – nieuwe stappen - 19-05-2020

print deze pagina
19-05-2020
 
 
We zijn nu ruim twee weken verder met de nieuwe bezoekregeling. En het werkt prima! Iedereen houdt zich netjes aan de afspraken en we zijn gelukkig nog allemaal gezond!
Vertrouwen is de basis om verder te kunnen gaan versoepelen. Uiteindelijk moeten we met z’n allen nog een tijd leven met de bedreiging van mogelijke besmetting van het virus.

We komen nu in een fase waar in overleg meer mogelijk is. We moeten afwegen met elkaar. De regels zijn de randvoorwaarden.
Iedereen moet zich bewust zijn van de impact van een besmetting. Stel dat er een besmetting op De Berkelhof komt, dan moeten de deuren weer helemaal dicht.

Wat kan er op dit moment wel?

Bezoek op afspraak:
Hierbij moet rekening worden gehouden met:
 • Het invullen van de lijst en het dragen van het mond/neus masker. Het afstand houden van 1,5 meter afstand is namelijk niet goed haalbaar.
 • Een goede handhygiëne!
 • Bij voorkeur bezoek in de buitenlucht. Dit is nog altijd het meest veilig.
Bij slecht weer kan de rustruimte van de dagbesteding worden gebruikt. Dit was vroeger een winkel en heeft een eigen ingang.
 • Niet meer dan twee personen per bezoek.
 • Er mogen nu ook andere naasten komen, dus niet meer slechts de twee hoofdcontactpersonen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er opeens groepen en heel veel verschillende personen komen. Het invullen van de lijst en het verklaren van de eigen gezondheid blijft daarbij belangrijk.
 • Denk zelf mee. Wie is belangrijk? Bespreek dit anders met de PB-er en/of de mentor/curator.
 • Bewoners met een appartement die een eigen entree hebben, dus waar bezoek niet door een hal, trap of langs/door gemeenschappelijke ruimtes moet, mogen bezoekers in hun appartement ontvangen. Wel gelden dezelfde regels als voor alle bezoekers: vooraf aanmelden, lijst invullen met verklaring van eigen gezondheid, gebruik van mondkapje en goede handhygiëne. Buiten afspreken blijft wel veiliger!
 
Van het erf afgaan:
 • Een ommetje met de fiets en een wandeling met de begeleiding was al weer mogelijk. Nu mogen sommige bewoners die dit aan kunnen en met wie wij hierover afspraken kunnen maken, weer alleen gaan fietsen en wandelen. De begeleiding moet altijd weten waar de bewoner is.
 • De regel blijft om nog niet naar winkels te gaan en drukke plekken te vermijden. De bewoners worden ondersteund in het leren van de regels: afstand houden!
 
Auto rijden met een bewoner:
 • Voor veel ouderen is een rondje toeren een feest. Wel moet er 1,5 meter afstand worden gehouden. De bewoner moet op de achterbank zitten.
 • De bestuurder beschermt de inzittende door het dragen van een mondkapje. Voor rijden met de bus betekent dit met maximaal twee bewoners en in een auto met maximaal één bewoner.
 
Van het erf met begeleiding door contactpersonen:
 • Hier willen we naar mogelijkheid maatwerk toepassen. Het moet altijd duidelijk zijn waar de bewoner is, en met wie. Bespreek een uitstapje met de begeleider. Wat is handig? Wat is veilig?
 • De regels zijn net zoals bij een bezoek:
* vooraf aanmelden, afspraak zo nodig in overleg
* vul het formulier in (verklaring gezondheid)
* draag ter bescherming van de bewoner een mondkapje
* houd je aan de 1,5 meter afstand en de hygiëneregels!
 • Drukke plekken zijn winkels, maar soms ook recreatieplekken. Je mag niet op drukke plekken komen met de bewoner! Zorg ervoor dat de bewoner geen contact met anderen heeft. Denk eraan dat het virus ook kan worden verspreid door mensen die geen klachten hebben. Wees alert!
 • Denk goed na wat nodig is. Gewoon samen een eindje fietsen of wandelen is veiliger.
 • Voor autoritten gelden de bovenstaande regels. Let op - er kan flink worden bekeurd als er te veel mensen in één auto zitten.

Help ons mee om te bereiken dat wij weer meer mogen en kunnen doen, en dat we niet weer op slot moeten!

En verder:
 • Betrokkenheid van contactpersonen bij bezoek aan artsen etc.:
waar contactpersonen een onderdeel van dit proces uitmaakten, mag dit weer in overleg met de begeleider opgestart worden.
 
 • Kapper, pedicure etc. gaan wij weer opstarten. Wel zo veel mogelijk buiten en altijd met een mondkapje.
 
 • Dagbesteding:
de dagbesteding voor de bewoners van De Berkelhof blijft zo doorgaan, dus op het eigen terrein.
Vanaf 1 juni wordt er weer dagbesteding opgestart voor één kleine groep met externe deelnemers. Deze groep wordt in de recent geplaatste containerunits begeleid. Voor het werken met de dieren en in de tuin komt er een duidelijk rooster voor deze groep en voor de bewoners. Deze groep wordt NIET samen met de bewoners begeleid.
Gelukkig is er veel ruimte op het erf en het is goed mogelijk om de groepen uit elkaar te houden.
 
 • Logeren:
De overheid heeft als doel om op 1 juli afspraken te hebben gemaakt rondom logeren. De verwachting is dat de kaders op tijd zijn uitgewerkt en wij duimen dan ook dat logeren al weer iets eerder mogelijk zal zijn. We zullen dus even moeten afwachten tot er meer informatie beschikbaar is.

 
Belangrijk:
Voor alle versoepelingen geldt dat het onder voorbehoud is dat er geen andere veranderingen plaats vinden! Als mensen besmet raken op De Berkelhof of de cijfers in de regio weer omhoog gaan, dan kunnen de regels weer anders worden.
Het is heel moeilijk om af te wegen wat wel en niet kan. Wij gaan uit van vertrouwen. Soms zijn er situaties die niet geheel duidelijk zijn. Dan gaan we samen in overleg.
Waar moeten we dan bijvoorbeeld aan denken?
 • Wat mag vanuit de actuele regelgeving?
 • Wat is echt belangrijk/noodzakelijk voor de bewoner?
 • Bescherm altijd de bewoner voor besmetting door onwetendheid van de eigen ziekte!
 • Houd altijd goed bij wie waar en wanneer is. Dit is belangrijk voor het geval er wel een besmetting komt.
 
We proberen heel voorzichtig weer stappen te zetten en bekijken na twee tot drie weken de situatie opnieuw en evalueren dan hoe het is gegaan. Als er tussendoor belangrijke wijzigingen vanuit de overheid komen, dan volgen we deze op. Het kan zijn dat iets al weer sneller mag – of dat er juist weer een stap teruggezet moet worden.
De genoemde versoepelingen zijn op basis van vertrouwen opgesteld. Als er situaties ontstaan waaruit blijkt dat een bewoner een besmettingsgevaar wordt voor De Berkelhof, dan kunnen stappen ook weer teruggedraaid worden. In het ergste geval wordt de bewoner dan niet meer in de groep begeleid en moet deze in isolatie.

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer