Update maatregelen rondom Corona - nieuwe stappen - 11-06-2020

print deze pagina
11-06-2020
 
 
Op De Berkelhof gaan we op een langzame en stapsgewijze manier de maatregelen rondom Corona versoepelen. Versoepelen is altijd een risico en er is tijd nodig om tussen de stappen te evalueren hoe het is gegaan.
Inhoudelijk oriënteren wij ons aan de adviezen en regels vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGZ), het RIVM en de GGD. Daarnaast stemmen we met andere lokale zorgaanbieders af en houden de cijfers rondom besmettingen in onze regio in de gaten.  
Hoe meer we gaan verruimen, hoe belangrijker het is om samen goed na te denken over wat wel en wat niet kan. Elkaar kunnen vertrouwen en goede afspraken maken is belangrijk. Op De Berkelhof wonen en werken mensen met verschillende risico’s. Hoe kunnen wij de kwetsbaren beschermen en bewegingsruimte voor de minder kwetsbare verruimen?
Samen! Weet de regels, weet waarom een regel is opgesteld en denk na!
Helaas moeten wij er vanuit gaan dat we nog een hele tijd met het Corona-virus te maken zullen hebben. We gaan leren er mee om te gaan. Iedere stap kan ook weer teruggedraaid moeten worden als er weer besmettingen zijn. Maar we gaan ook weer genieten van het leven en binnen de mogelijkheden goede kwaliteit van zorg leveren.

De basisregels blijven natuurlijk:
 • houd afstand!
 • handhygiëne
 • niesen en hoesten in de elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • blijf thuis als je verschijnselen hebt
 
Dagbesteding
Er is extra ruimte ontstaan voor dagbesteding in kleine groepen. De dagbesteding voor de bewoners is in een ander gebouw dan de dagbesteding voor externe deelnemers.
Dagbesteding voor externen die thuis wonen is weer opgestart.
Dagbesteding voor deelnemers vanuit andere zorginstellingen is voorzichtig weer opgestart.
Omdat de groepen veel kleiner zijn en (naar mogelijkheid) de mensen die samen elders in een instelling wonen ook samen op de dagbesteding komen, is er veel veranderd. Er zijn andere dagen (en minder), andere begeleiders, andere groepen. Gelukkig is De Berkelhof niet zo groot en zijn we sowieso veel buiten. Zo blijft het wel goed te overzien.
Verder is er op dit moment een aannemersbedrijf bezig om een extra taartkeuken in de kapschuur te realiseren. Wij denken verder. Het wordt weer najaar en dan zal er meer binnen gewerkt moeten worden. Dan hebben wij voldoende ruimten om nog steeds de groepen klein te kunnen houden.
 
Wonen
In het wonen is weer veel mogelijk.
Zoals inmiddels bekend is er een verruimde bezoekregeling. De basis is altijd de goede afspraak, de verantwoording en het vertrouwen. De begeleider weet altijd waar de bewoner is en met wie er contact is. En nog altijd geldt: Vermijd drukke plekken!
Vanzelfsprekend worden de basisregels rondom de Corona hygiëne gevolgd.

Verder:
 • Bezoek op afspraak (vermijden van drukte, en bespreek wat wel en wat beter niet kan. Bewoners op leeftijd moeten wij bijzonder beschermen!)
 • Bezoekers verklaren geen verkoudheidsklachten te hebben (verantwoording nemen en de bewoner beschermen. Daarnaast gegevens van contacten doorgeven – voor het geval er een besmetting is, zodat er dan goed te achterhalen is wie wanneer waar was).
 • Bezoek het beste buiten blijven. Bij slecht weer is er een bezoekersruimte.
 • Bezoekers mogen geen faciliteiten nutten van De Berkelhof en niet door gemeenschappelijke ruimtes lopen. Bezoek op de kamer kan dus alleen bij bewoners die een eigen entree hebben (appartementen).
 
Beleid logeren
Het logeren voor de bewoners van De Berkelhof wordt weer opgestart.
Vanaf het weekend van 13/14 juni kunnen familieleden van de bewoners waarbij het al in hun normale ritme hoort, afspraken maken over logeren.
Vanaf het weekend van 20/21 juni kunnen afspraken worden gemaakt voor de bewoners die niet regelmatig gaan logeren, maar er wel nu wel behoefte aan hebben.
 
De PB-er en/of schaduw- PB-er of een collega die dit volgens afspraak overneemt kan afspraken rondom het logeren maken. Dit zijn de kaders voor afspraken rondom logeren:
 • Logeren alleen op afspraak.
 • Invullen van een verklaring van gezondheid: op het formulier de namen vermelden van de contactpersonen (zowel de familieleden als eventuele andere mensen waarmee de bewoner in contact komt) en verklaren dat deze afspraken niet doorgaan als iemand klachten ontwikkelt.  Het familielid waar de afspraken mee wordt gemaakt staat hier garant voor! 
 • De Corona-hygiëneregels toepassen: afstand houden, handen wassen etc.
 • De bewoner heeft geen onnodig contact met anderen.
 • Drukke plekken worden gemeden: dus niet een winkel in, niet naar drukke recreatieplaatsen, verjaardagsfeestjes etc..
 • Zo veel mogelijk buiten zijn - daar is de kans op besmetting het kleinst.
 • Gebruik mondmaskers waar afstand houden niet mogelijk is.
 • Zit niet met meer dan twee personen in de auto - de bewoner moet achterin zitten en een mondkapje dragen.
 • Bij terugkomst vindt een evaluatie plaats: hoe is het gegaan, waren er onverwachte contacten of drukke situaties, ect.? 
Let op:
Als de bewoner tijdens het logeren klachten ontwikkelt dan mag hij/zij pas terug komen nadat hij/zij getest is en de uitslag bekend is. Als de test positief is, dan wordt samen overlegd hoe nu verder te gaan. In principe moet de bewoner dan thuis blijven, maar dit is niet altijd realistisch.

Corona is niet over. Het is de bedoeling dat op uiterlijk 1 juli voor iedere bewoner waar dit van toepassing is, afspraken zijn gemaakt rondom logeren. Dit betekend NIET dat iedereen dan ook daadwerkelijk gaat logeren. Alleen waar goede afspraken kunnen worden gemaakt!

Als iemand tussen het maken van de afspraak en het ophalen van de bewoner klachten ontwikkelt of iemand in het huishouden ontwikkelt klachten, dan kan het bezoek natuurlijk niet door gaan.
 
Mondkapjes
Op De Berkelhof is werken met 1,5 meter afstand niet altijd mogelijk en wenselijk. Daarom hebben de begeleiders nu gedurende de afgelopen weken met mondmaskers op gewerkt. In het begin was dit vreemd voor de bewoners, maar het wende wel. Er is met chirurgische mondmaskers gewerkt. Bezoekers zijn gevraagd om ook mondmaskers te dragen.
De reden voor deze mondmaskers is het beschermen van de bewoner of deelnemer voor een besmetting door een begeleider of bezoeker.

Mondmasker moet niet meer altijd – maar mag wel.

De basis van deze versoepeling is: 
1: mondmaskers zijn vanuit het RIVM niet verplicht - tenminste als niemand klachten heeft en/of in contact was met iemand die wel klachten heeft/had.
2: In de regio zijn er weinig besmettingen. 
3: Buiten en in goed geventileerde ruimtes is er weinig kans op besmetting.
4: Hoe meer mensen in kleine ruimtes zijn, hoe gevaarlijker het is.
5: Hard praten en zingen zonder afstand is gevaarlijk.
 
 
Om het iets concreter en duidelijker te maken hier enkele voorbeelden:
 
Geen mondmaker nodig: 
 • als bewoners/deelnemers/bezoeker/medewerker geen klachten hebben = geen mondmasker nodig
 • buiten = geen mondmasker nodig
 • binnen in grote, hoge ruimtes, goed geventileerd = geen mondmasker nodig
 • binnen met de bewoner op bijvoorbeeld de slaapkamer of appartement, maar niet meerdere personen = geen mondmasker nodig
 • eet situatie aan tafel - wel afstand = geen mondmasker nodig
   
Wel een mondmaker nodig: 
 • tijdens de verzorging heel dichtbij komt en de bewoner/deelnemer kwetsbaar is (bijvoorbeeld douchen met overname ADL in een kleine ruimte zonder extra ventilatie) = mondmasker
 • samen autorijden - dus in een slecht ventilerende, kleine, gesloten ruimte = mondmasker
 • als iemand onzeker is in verband met eigen gezondheid, zoals bijvoorbeeld hooikoorts = mondmasker
 • als de bezoeker/ contactpersoon zich niet helemaal lekker voelt of contact had met iemand die ziek is, is een mondmasker onvoldoende bescherming. Kom dan gewoon niet!
Het dragen van een mondmasker is niet voldoende om het verspreiden van Corona tegen te gaan! Bij twijfel kies dan voor geen contact. Soms is dit niet direct mogelijk. Gebruik dan tenminste een mondmasker.
Dus… tijdens een bezoek of tijdens het logeren het mondkapje op een verantwoorde en logische manier inzetten, maar niet vanuit één regel. Samen tegen Corona – alleen zo komen wij er doorheen!
 
Vakanties
 
Er komen vragen rondom vakanties. Vanuit de overheid is rondom vakanties voor kwetsbare mensen nog geen maatregelpakket opgesteld. Tot nu toe gaan wij er vanuit dat vakanties van onze bewoners NIET doorgaan.
 
 
 

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer