Update maatregelen rondom Corona - 22-09-2020

print deze pagina
22-09-2020
 
 De vakantietijd is voorbij, sommige bewoners, deelnemers en medewerkers moesten eerst nog een tijd thuisblijven en/of zich laten testen om geen risico voor de anderen te vormen. Velen zijn ook gewoon niet op vakantie gegaan en hebben genoten van extra leuke activiteiten in de buurt. Vanuit De Berkelhof mochten daar extra uren aan worden besteed. Gelukkig is het allemaal goed gegaan.
 
Voor nu geldt dat iedereen met klachten moet worden getest. Dit is niet altijd even makkelijk. En de verplichte quarantaine is niet altijd haalbaar voor de bewoners. Toch kan dit geen reden zijn om je niet te laten testen. Individueel wordt dan overlegd met familie en gedragsdeskundige. Sommige bewoners kunnen dit wel goed en zijn er zelf secuur in.
De verwachting is dat dit in het najaar veel vaker zal spelen.
 
Voor zorgmedewerkers geldt dat ze thuis moeten blijven en zich laten testen als ze klachten hebben. We merken nu al dat de continuïteit van de zorg vastloopt als iedereen thuis blijft die in zijn omgeving iemand heeft die zich moet laten testen. Dus, wie zelf geen klachten heeft werkt dan met een chirurgisch mondmasker als het niet anders kan tot helder is hoe de situatie is. Maar ook daar moet individueel worden overlegd en wordt de situatie op het gevaar ingeschat.
 
De Berkelhof houdt zich aan de regels vanuit de overheid, maar als zorgorganisatie met best kwetsbare bewoners en deelnemers moet iedereen bijzonder voorzichtig zijn en moeten we mogelijke risico’s vermijden.
Iedereen die met De Berkelhof is verbonden doet zijn best om door goed overleg en verantwoord te handelen een besmetting te voorkomen. Als iemand besmet raakt, dan zou dat een sluiting van de locatie betekenen. Het is dus naast de individuele ziekte ook een last voor iedereen.
 
Vanuit het RIVM zijn vaste regels, maar ook adviezen. Op een advies zit dan ook geen handhaven door de overheid, maar een advies dient wel serieus te worden genomen! Vanuit dit standpunt oordelen wij ook om vragen rondom bijvoorbeeld vrijetijdsactiviteiten en feestjes.
 
Het actuele advies is om geen privéfeestjes meer te organiseren en/of bezoeken waarbij meer dan zes gasten aanwezig zijn én waarbij de locatie te klein is waardoor de 1,5 meter afstand niet kan worden gehouden.
 
Vanuit De Berkelhof verbieden wij op dit moment geen dingen. Dat kan ook niet. Maar wij kunnen wel bepalen op welke manier wij de begeleiding als veilig en verantwoord kunnen beoordelen. Als iemand bepaalde dingen wel wil doen die niet worden geadviseerd, dan kan dit betekenen dat de bewoner tot tien dagen alleen op afstand (en dus niet in de groepsruimte) wordt begeleid. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Daarom overleggen wij naar mogelijkheid ook individueel met de bewoner, vertegenwoordigers, de gedragsdeskundige en de directeur.
 
Alle maatregelen en beslissingen worden uiteraard met het oog op de actuele besmettingscijfers in de regio genomen. Vanuit De Berkelhof zullen wij snel reageren op wijzigingen van een actuele situatie en de uitwerkingen vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) nastreven.
 
Dagbesteding
 
De bewoners van De Berkelhof worden niet samen met de externe deelnemers begeleid.
 
Bij twijfel blijven deelnemers vanuit de externe dagbesteding gewoon thuis. Bij het vervoer worden mondkapjes gedragen als de afstand in de auto/bus niet kan worden gewaarborgd. Deelnemers met klachten kunnen niet op De Berkelhof komen. Ook de taxi chauffeurs hebben het recht om iemand met klachten te weigeren om mee te nemen.
 
De nieuwe groep voor ouderen en mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)  is van start gegaan. Ook deze is gesplitst. Dit is niet ideaal en vergt meer inzet van personeel, maar de veiligheid voor de kwetsbare doelgroep staat voorop!
 
Gedurende de zomermaanden konden wij genieten van ons buitenterrein.
Verder hebben wij de tijd benut om ons facilitair op het najaar voor te bereiden. Alles is gereed om ook in het slechte weerseizoen een splitsing van de dagbesteding te kunnen waarborgen. Bewoners en externe deelnemers worden separaat begeleid. Externe groepen zijn waar mogelijk verder gesplitst naar hun woonsituatie.
We willen er alles aan doen om een verdere sluiting van de dagbesteding bij een tweede golf te voorkomen.
 
He belangrijkste is en blijft de 1,5 meter afstand - en dit is verder dan dat velen denken – en natuurlijk de hygiëne: was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog!


Wij hebben dit de hele zomer goed met de deelnemers en bewoners geoefend. Ze doen dit uitstekend! Maar het valt ons op dat veel mensen in de omgeving Corona-moe worden en de regels aan de laars lappen.  


Omdat de besmettingscijfers momenteel enorm oplopen willen wij dan ook oproepen om bij bezoekjes en uitstapjes tijdens bijvoorbeeld het logeren drukte te vermijden en er goed over na te denken of het plezier van een actie in verhouding staat met het mogelijke risico.

Uiteindelijk kunnen wij dit alleen maar samen doen!

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer