Update maatregelen rondom Corona - 04-05-2020

print deze pagina
04-05-2020

Wijziging bezoekregeling

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) komt met een update voor de bezoekregeling.

Nog altijd blijft het advies ‘Nee, tenzij’, alleen zal de nadruk meer op tenzij gaan liggen.

De situatie op De Berkelhof is weinig veranderd. Er wonen grotendeels zeer kwetsbare mensen, die bijzonder beschermd moeten worden. Toch gaan wij de bezoekregeling verruimen met het oog op kwaliteit van leven en we wegen daarbij de risico’s af.   

Bij het opstellen van de regels oriënteren wij ons aan de meest recente beschikbare kennis en proberen de risico’s te minimaliseren. Het geactualiseerde afwegingskader bezoekregeling gehandicaptenzorg is daarbij een leidraad. We houden rekening met de situatie van De Berkelhof en de bijzonderheden rondom groepssamenstelling, gebouwen, terrein en de mogelijkheid voor vaste afspraken. Daarbij is medewerking van iedereen heel belangrijk.

Iedereen is zich bewust van de risico’s. Dus denk er goed over na of bezoek nodig is voor het welzijn van de bewoner. Kon het contact prima via de babbelbox? Dan is dit nog altijd de veiligste oplossing!

Hetzelfde geldt voor de bewoners op leeftijd. Ook al is er verruiming rondom bezoek mogelijk, voor deze zeer kwetsbare doelgroep geldt nog altijd het advies om geen bezoek te brengen. Denkt u goed na of het niet ook nog prima via de babbelbox of via beeldbellen kan. Neem voor individuele afwegingen contact op met de PB-er.

Dit zijn de verruimingen op De Berkelhof:

- Voor de bewoner is bezoek toegestaan van 1 tot maximaal 2 personen


Dit  moet zoveel mogelijk dezelfde persoon zijn, dus de belangrijkste verwant of contactpersoon van de bewoner.

Reden: we willen de kring van contactpersonen beperkt houden om infectieketens te minimaliseren. Het beleid is nog altijd ‘nee, tenzij’, dus alleen de allerbelangrijkste personen voor de bewoner. Als er onduidelijkheden zijn, dan kan dit met de mentor en/of persoonlijk begeleider worden afgestemd.

- Duur van het bezoek is maximaal 2 uur


Reden: voorkomen van drukte en overbelasting.

- Bezoeker vult een korte vragenlijst en bevestigt dat hij/zij geen (verkoudheids)klachten heeft


Reden: bewustwording; verkoudheidsklachten, koorts en/of hoesten kunnen een teken van het Corona-virus zijn. Met (één van deze) klachten is een bezoek niet toegestaan.
Door het invullen van deze korte vragenlijst blijven wij een goed overzicht houden wie er wanneer was.

- Via de begeleiding wordt er een afspraak gemaakt

Reden: we willen onnodige contacten vermijden en onoverzichtelijke drukte voorkomen. Andere bewoners zullen (naar mogelijkheid) op dat moment niet op hetzelfde terrein zijn. We willen de bewegingsvrijheid op het erf voor de bewoners niet onnodig beperken en daarom zijn er vaste tijden ingepland waarop bezoek mogelijk is. Na een bezoek moet de begeleiding de mogelijkheid hebben om de bewoner goed te kunnen opvangen. Afscheid nemen kan moeilijk zijn.

- Bezoek in de buitenlucht


De ontmoetingsplek is het prieel voor de winkel. De zintuigentuin kan worden benut of het maken van een wandeling langs de Berkel is mogelijk. Samen ergens naartoe gaan is in deze fase van versoepeling niet toegestaan. Brengt u zelf koffie etc. mee. Dat ontlast de begeleiders en is toch gezellig. Let wel op gepaste hygiëne.

Reden: blijkbaar is het virus buiten minder stabiel. We zijn nog bezig met het creëren van een uitwijkruimte bij slecht weer.  
Het niet toegestaan om samen ergens naartoe te gaan. Samen in een vervoermiddel zitten is een onnodige situatie. Bezoek binnen gemeenschappelijke ruimtes of eigen ruimtes is niet toegestaan. Het opzoeken van andere, eventueel drukkere plaatsen is eveneens niet toegestaan.  

Het is niet bewezen dat overdracht via voedsel plaats kan vinden. Bekers etc. worden in de afwasmachine prima schoon. Let wel op de eigen handhygiëne.

- Bezoeker draagt een mondkapje


Reden: het is moeilijk om de 1,5 meter afstand te garanderen. Juist als men elkaar lang niet heeft gezien. Mensen kunnen het virus al overdragen zonder zelf klachten te hebben.

De Berkelhof kan een eenvoudig chirurgisch mondkapje voor eenmalig gebruik verstrekken. Zelf genaaide mondkapjes zijn ook toegestaan, mits deze zijn schoon.

Voor de duidelijkheid: dit soort mondkapjes beschermen de drager niet voor Corona. Zij vangen druppels op die bij het spreken ontstaan. Deze druppels kunnen besmettelijk zijn. Ook al is de drager zich er niet van bewust ziek te zijn en heeft hij/zij (nog) geen klachten. Het virus kan dus in het mondkapje blijven hangen. Ook met mondkapje zijn handhygiëne en zoveel mogelijk afstand van belang! Wij organiseren een buiten mogelijkheid om de handen te kunnen wassen. Tot dat moment stellen wij desinfectiemateriaal beschikbaar.

Tot slot moeten wij erop wijzen dat in geval van een besmetting op De Berkelhof of een veranderde situatie in de regio het beleid weer kan worden veranderd.

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer