Update maatregelen rondom Corona - 01-04-2020

print deze pagina
01-04-2020

Was het maar een 1 april grap… maar helaas;

Gisterenavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen worden verlengd tot tenminste 28 april.

Dit houdt in dat de dagbesteding voor externe deelnemers tenminste tot en met 28 april dicht blijft en de aangescherpte veiligheidsregels op De Berkelhof zeker ook tot dan gelden.
Gezien de snelheid van besmettingen in de omgeving en de kwetsbaarheid van onze bewoners komt er een aanscherping op de genomen maatregelen van De Berkelhof:

Er worden geen uitzonderingen meer gemaakt voor bijzondere situaties in overleg met de gedragsdeskundige (dit in tegenstelling tot wat er in de maatregelen van 25 maart 2020 stond):

Er is dus geen bezoek meer mogelijk op De Berkelhof. 
Bewoners gaan niet meer op bezoek buiten De Berkelhof.

Wat doen wij om dit dragelijk te houden?
De begeleiding zet zich zoveel mogelijk in voor de bewoners om het zo draaglijk mogelijk te laten zijn.

We zijn bezig met het creëren van een veilige manier om in contact te blijven. Dit door het installeren van een ‘kuierbox’. We hopen erop dat dit uiterlijk op 9 april gereed zal zijn. We houden jullie op de hoogte.

Wat doen wij verder om besmetting te voorkomen?
Om het gevaar van besmetting door medewerkers te verlagen is besloten dat alle aanwezige medewerkers vanaf vandaag een eenvoudig mondkapje gaan dragen.

Verder hanteren wij een streng beleid rondom werken met verkoudheidsklachten.
 

25-03-2020

Maatregelen Corona d.d. 25-03-2020


De overheid heeft nieuwe maatregelen genomen om ook de meest kwetsbare mensen voor besmetting met het Corona virus te beschermen.
Op De Berkelhof wonen bijzonder kwetsbare mensen. We willen dus opnieuw om jullie aandacht vragen.
 

Aanscherpen van het contactbeleid:
 
Er is geen bezoek meer mogelijk op De Berkelhof.
Bewoners gaan niet meer op bezoek buiten De Berkelhof.
 
Als een bewoner van het erf gaat en contact heeft met anderen, dan geldt deze persoon als potentieel besmettingsgevaar.
Dit houdt in dat deze bewoner dan niet meer in de groepsruimte, hal etc. mag komen en begeleiding ook geen directe begeleiding meer biedt. Er is dan alleen nog maar begeleiding op afstand (telefoon, Skype) mogelijk.
 
Op het erf zijn alleen nog de personen welkom die bij het directe proces betrokken zijn.
 
 
Als een bewoner er voor kiest om met verlof te gaan, dan kan dit alleen in overleg met de gedragsdeskundige en de wettelijke vertegenwoordiger. 
Terugkomen mag dan ook alleen als het als veilig wordt beschouwd, dus op z'n vroegst op 6 april. Daarbij kan het zijn dat het ministerie de termijn vanaf 6 april  zal verlengen. Uiteraard volgt De Berkelhof dit dan.
Als de bewoner daarna weer terug wil naar De Berkelhof, dan geldt een quarantaine van 14 dagen. Ook al zijn er geen klachten.  
 
Alleen in hele bijzondere situaties onderzoeken we in samenwerking met de gedragsdeskundige of een uitzondering mogelijk is.

We faciliteren geen buitencontacten meer met bewoners, dus geen fysiotherapie, samen boodschappen doen, etc. Ook hier geldt: in buitengewone situaties nemen we in overleg met de gedragsdeskundige en arts beslissingen.

Wat wel kan:
We hebben de mogelijkheden voor beeldtelefonie uitgebreid (Facetime, Whatsapp videobellen en Skype). De begeleiders ondersteunen dit waar nodig.
De Berkelhof begeleidt in kleine groepen. Deze worden als huisgemeenschap ingeschat.
Onderling contact tussen deze groepen wordt vermeden. Binnen de eigen groep kunnen er dus nog wel altijd dingen samen gedaan worden, zoals koffie drinken, eten etc.
 
Overdag wordt in kleine groepen dagbesteding op het erf aangeboden. Veel buiten en ook daar met de benodigde hygiëne en zoveel mogelijk de afstand in acht houdend.
 
Zo kan het dagritme worden behouden en hebben de bewoners zo min mogelijk last van de situatie.
 
Bij ziekte:
Vertoont een bewoner griepverschijnselen, dan wordt de bewoner geïsoleerd. Dat kan op de eigen kamer / appartement zijn, dan wel in de isolatieruimte. De rest van de leefgroep wordt dan volledig gescheiden van de zieke(n) gewoon als groep verder begeleid.
 
Medewerkers met griepverschijnsel blijven thuis. Als een familielid ziek is wordt samen overlegd hoe te handelen.
 
Wij oriënteren ons bij deze maatregelen aan de informatie vanuit het RIVM. Op deze site is er altijd actuele informatie te vinden: www.rivm.nl/coronavirus


Vragen
Deze situatie vergt veel van ons allen. De gezondheid en veiligheid van onze bewoners staat nu voorop en het is nodig dat iedereen daar aan meewerkt.
Als er vragen of opmerkingen zijn, stuur dan een mail aan onze directeur:
susanne.krisse@deberkelhof.nl

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer