Hoe gaat De Berkelhof met het Corona virus om?

print deze pagina
De Berkelhof sluit de dagbesteding voor externe deelnemers van maandag 16 maart tot (naar verwachting) 6 april.

We willen de snelheid van besmetting met het Corona virus vertragen – misschien lukt het ons zelfs om besmetting te voorkomen. Op De Berkelhof wonen mensen die bijzonder kwetsbaar zijn en voor wie een besmetting slecht zou kunnen uitpakken. Samen zijn we er verantwoordelijk voor om deze mensen te beschermen!

De maatregelen zijn van invloed voor iedereen:

Algemeen:
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers zijn extra geïnstureerd over hygiënisch werken. Ook helpen we de cliënten hier bij. 

Wat kan je zelf doen:
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudsheidsklachten krijgt

Deelnemers dagbesteding vanuit andere organisaties en/of thuiswonen:
De organisaties proberen het opvangen binnen hun woongroepen te organiseren en een manier van dagbesteding te bieden. Waar knelpunten ontstaan kan met De Berkelhof worden overlegd. Er is voldoende personeel om elkaar te helpen!
Wie thuis woont wordt door de eigen familie opgevangen. Als er knelpunten ontstaan is iedereen opgeroepen om contact met De Berkelhof op te nemen. Wij kunnen dan samen bekijken wat we op ambulante basis kunnen betekenen.
Deelnemers krijgen een werkmap vanuit de dagbesteding om de situatie op een zo makkelijk mogelijke manier te kunnen volgen. We willen informatie verspreiden en voorkomen dat mensen zich onnodig bang maken.

Bewoners
De interne dagbesteding is voor bewoners geopend. Bewoners van De Berkelhof die normaal naar een externe dagbesteding gaan kunnen daar aansluiten. Uitstapjes etc. zijn allemaal stopgezet. Contact met externe personen wordt door de sluiting van de winkel en zintuigentuin voorkomen. Het verloopt allemaal wat rustiger zonder de externe deelnemers. Een actief dagprogramma op het eigen erf zal veiligheid en ontspanning bieden. Gelukkig is er veel ruimte om buiten bezig te gaan. Ook al doen wij niet aan extra uitstapjes, er zijn voldoende mogelijkheden op De Berkelhof om zich te vermaken.

Netwerk / familie
Als jullie op bezoek willen komen dan kan dit niet zonder aanmelding! Wij willen een mogelijke besmetting voor onze bijzonder kwetsbare bewoners voorkomen. We stellen het dan ook niet meer op prijs dat iemand zomaar de keuken binnenloopt.
Belt u vooraf met de begeleiding (0545 – 26  17 19) om het bezoek vorm te geven. We creëren een bezoekmogelijkheid. Als u zich verkouden voelt of niet lekker, komt dan liever niet. Iedereen is goed verzorgd op De Berkelhof en niemand zal zich vervelen of eenzaam voelen. Alle maatregelen hebben alleen maar zin als wij zo min mogelijk contact met anderen hebben.

Medewerkers
Alle medewerkers die niet onmiddellijk in het zorgproces werken moeten van huis uit werken. Kantoor en directie zijn altijd bereikbaar onder 0545 – 26 17 22 (kantoor) of 06 – 18 72 32 32 (directeur) per mail via info@deberkelhof.nl
Alle vormen van overleg, teamvergadering etc. zijn afgelast.
Begeleiders vanuit de dagbesteding ondersteunen de woongroep. Er wordt een invalteam van medewerkers opgesteld die extra beschikbaar is in geval van ziekte.
Niemand weet hoe lang deze situatie gaat duren. In het geval van zieke bewoners en / of zieke medewerkers moet er capaciteit zijn.

Noodplan
​We stellen een noodplan op voor een separatieruimte op het erf voor het geval dat bewoners ziek worden. In dit geval worden we ondersteund via de GGD. Ook al gaan wij ervan uit dat dit allemaal niet gebeurt, we willen wel weten hoe te handelen als er wel besmettingen komen.

Allemaal
De ontwikkelingen zijn dynamisch en iedereen kan een moment van angst /  onzekerheid beleven. We hebben het er met elkaar over, maar wij geven angst niet de ruimte om zich te verspreiden.
We houden het gezellig op De Berkelhof en benutten verder de contactmogelijkheden via telefoon, Skype en Facetime. Het is wat het is en wij maken er samen het best ervan!

Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer